Mareveshja bashkepunimi Fondacioni EDS – Universiteti Europian I Tiranes (UET)

Ndërmjet kësaj marrëveshje, Universiteti Europian i Tiranes dhe Fondacioni EDS dëshirojnë të promovojnë bashkëpunimin në kuadër të kërkimit shkencor dhe kulturor falë zhvillimit të aktiviteteve të përbashkëta. Bashkëpunimi do të përfshijë kryesisht zhvillimin e marrëdhënieve akademike, kulturore , shkencore dhe konkretisht:
· Organizimin e aktiviteteve të përbashkëta për studentët e Universitetit të Tiranës në mbajtjen e leksioneve të hapura me pjesëmarrjen e pedagogë nga UT-ja si dhe nga biznese të ndryshme ;

· Krijimi i urave të bashkëpunimit midis universitetit dhe botës së biznesit nëpërmjet krijimit të kontakteve, mundësinë e vizitave në biznese të ndryshme, praktika të studentëve;

· Për të organizuar seminare, konferenca të ndryshme, Workshop të përbashkëta;

Ne fjalen e tij Presidenti I UET Prof.Dr Ardian Civici :

“ Mirepresim sot ne UET firmosjen e kesaj mareveshje me Fondacionin EDS duke vleresuar maksimalisht iniciativen e cila eshte 1 risi ne urat e bashkepunimit midis botes akademike dhe botes se sipermarjes. Vleresojme maksimalisht Fondacionin EDS per iniciativen dhe R&T Group Albanian per mbeshtetjen qe jep ne kuadrin e pergjegjshmerise sociale te bisnesit ne vendin tone.

Ne fjalen e tij Themeluesi I Fondacionit EDS Z. Renis Tershana :

“ Eshte me te vertete kenaqesi qe ndodhem sot ktu ne ambjentet e UET me professor Civicin I cili realisht eshte 1 hipotek dhe garanton seriozitetin e Universitetit Europian te Tiranes. UET tashme ka arritur standartet me te larta te arsimit te larte ne vendin tone dhe padyshim meriton vemendjen dhe mbeshtetjen tone maksimale. Gjithashtu ftojme qe ne ndjekje te shembullit tone te afrohen edhe sipermarje ose sipermares te tjere prane UET. Te investosh dhe mbeshtetesh te rinjte eshte nje detyre dhe privilegj qe pervec sektorit publike I takon dhe sektorit privat.

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds