Ne ndihmojmë që idetë e reja ambicioze të shndërrohen në aktivitete me ndikim.

Ne ndihmojmë që idetë e reja ambicioze të shndërrohen në aktivitete me ndikim.

Fondacioni EDS organizon, sponsorizon dhe promovon ndryshimin e lojërave, projekte në sferat e artit, kulturës, sportit dhe shkencës.

Ne jemi krenarë që drejtojmë eksplorimin e këtij  crossover në Shqipëri që nga viti 2004

eds

Pse Ndihmojmë?

Fondacioni Eds u shfaq
nga nevoja në rritje për të zgjeruar vizionin se si e shohim kulturën dhe kush merr pjesë në të, ne besojmë se të gjithë meritojnë akses në një gamë të larmishme eksperience me cilësi të lartë

Kë Ndihmojmë

Ne bashkëpunojmë me institucione të ndryshme publike dhe private, universitete, shoqata dhe grupe të tjera. Ne gjithashtu sponsorizojmë veprat, aktivitetet dhe idetë e të rinjve, artistëve individualë, vizionarëve, ekspertëve dhe anëtarëve të komunitetit.

Ku Ndihmojmë

Ne operojmë në të gjithë Shqipërinë, në sektorë pa kufi. Disa prej tyre kanë qenë arkeologjia, paragliding, prodhimi i filmit, publikimet edukative, muzika klasike, çiklizmi ndër-vend.

Pse Ndihmojmë

Ne ofrojmë mbështetje organizative, financim dhe sponsorizim, dhe promovim për botime, ngjarje të drejtpërdrejta, kampionate, etj.

eds team up

Në 18 vitet e fundit, ne kemi ndërtuar më shumë se 51 projekte në 12
sektorë me 32 partnerë.

Në 18 vitet e fundit, ne kemi ndërtuar më shumë se 51 projekte në 12
sektorë me 32 partnerë.

Puna jonë nuk ka përfunduar ende.

Puna jonë nuk ka përfunduar ende.

Projektet tona

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds