Team Up Zone

Ftesë për Oferta Kateringu

Objektivi: Në kontekstin e zhvillimit të projektit tonë të vazhdueshëm, Fondacioni EDS po kërkon bashkpuntore per shërbimet/produktet e mëposhtme:

 • Shërbimet e kateringut të ngrënies së natyrës:
  • Sasia: 600 vakte
  • Kohëzgjatja: 15 ditë

Kriteret: Shitësi i përzgjedhur duhet të jetë i regjistruar në RSH në fushën e shërbimit të restorantit, duke demonstruar ekspertizë në ofrimin e kateringut të ngrënies në natyrë. Aftësia për të përgatitur dhe shërbyer ushqime të freskëta në vend është thelbësore. Shërbimet duhet të jenë të adaptueshme ndaj ndryshimit të kushteve të motit dhe vendimeve të organizatorëve.
Ju lutemi dërgoni ofertat tuaja deri më 15.11.2022, ose me telefon në +355042274778 , +355042274777 ose me email në info@eds-foundation.org.

Më poshtë do të gjeni një bashkëngjitje për të plotësuar të dhënat e nevojshme

Ftesë për Oferta​ Hotelerie

Në kontekstin e zhvillimit të vazhdueshëm të projektit të kryer nga Fondacioni EDS, ne po kërkojmë bashkpuntore per shërbimet/produktet e mëposhtme:

 • Akomodimi ne hotel
  • Numri i ditëve:
  • Numri i individëve:
 

Kriteret: Subjekti ofertues duhet të jetë person juridik i regjistruar në fushën e menaxhimit të hoteleve pranë RSH. Hoteli duhet të ketë një vlerësim minimal me 3 yje, duke përfshirë mëngjesin në çmim.

 

Ju lutemi dërgoni ofertat tuaja deri më 15.11.2022, ose me telefon në +355042274778 , +355042274777 ose me email në info@eds-foundation.org.

Më poshtë do të gjeni një bashkëngjitje për të plotësuar të dhënat e nevojshme

Ftesë për Oferta​ Fluturimi

Në kontekstin e zhvillimit të vazhdueshëm të projektit të kryer nga Fondacioni EDS, ne po kërkojmë bashkpuntore per shërbimet e mëposhtme:

 • Fluturime Tandem Paragliding
  • Sasia: 30 fluturime
  • Kohëzgjatja: Brenda dates 15.11.2022, në varësi të kushteve të .motit, në koordinim me organizatorët

Kriteret: Subjekti ofertues duhet të jetë i regjistruar në RSH në fushën e shërbimeve me paragliding. Ai duhet të ketë pajisje të certifikuara dhe pilotë të licencuar. Kompania duhet të ketë së paku 3 vjet përvojë, dhe pilotët duhet të kenë mbi 5 vjet përvojë individuale.

Ju lutemi dërgoni ofertat tuaja deri më 15.11.2022, ose me telefon në +355042274778 , +355042274777 ose me email në info@eds-foundation.org.

Më poshtë do të gjeni një bashkëngjitje për të plotësuar të dhënat e nevojshme

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds