Team Up Zone

Ftesë për Oferta Kateringu

Objektivi: Në kontekstin e zhvillimit të projektit tonë të vazhdueshëm, Fondacioni EDS po kërkon bashkpuntore per shërbimet/produktet e mëposhtme:

 • Shërbimet e kateringut të ngrënies së natyrës:
  • Sasia: 600 vakte
  • Kohëzgjatja: 15 ditë

Kriteret: Shitësi i përzgjedhur duhet të jetë i regjistruar në RSH në fushën e shërbimit të restorantit, duke demonstruar ekspertizë në ofrimin e kateringut të ngrënies në natyrë. Aftësia për të përgatitur dhe shërbyer ushqime të freskëta në vend është thelbësore. Shërbimet duhet të jenë të adaptueshme ndaj ndryshimit të kushteve të motit dhe vendimeve të organizatorëve.
Ju lutemi dërgoni ofertat tuaja deri më 15.11.2022, ose me telefon në +355042274778 , +355042274777 ose me email në info@eds-foundation.org.

Më poshtë do të gjeni një bashkëngjitje për të plotësuar të dhënat e nevojshme

Ftesë për Oferta​ Hotelerie

Në kontekstin e zhvillimit të vazhdueshëm të projektit të kryer nga Fondacioni EDS, ne po kërkojmë bashkpuntore per shërbimet/produktet e mëposhtme:

 • Akomodimi ne hotel
  • Numri i ditëve:
  • Numri i individëve:
 

Kriteret: Subjekti ofertues duhet të jetë person juridik i regjistruar në fushën e menaxhimit të hoteleve pranë RSH. Hoteli duhet të ketë një vlerësim minimal me 3 yje, duke përfshirë mëngjesin në çmim.

 

Ju lutemi dërgoni ofertat tuaja deri më 15.11.2022, ose me telefon në +355042274778 , +355042274777 ose me email në info@eds-foundation.org.

Më poshtë do të gjeni një bashkëngjitje për të plotësuar të dhënat e nevojshme

Ftesë për Oferta​ Fluturimi

Në kontekstin e zhvillimit të vazhdueshëm të projektit të kryer nga Fondacioni EDS, ne po kërkojmë bashkpuntore per shërbimet e mëposhtme:

 • Fluturime Tandem Paragliding
  • Sasia: 30 fluturime
  • Kohëzgjatja: Brenda dates 15.11.2022, në varësi të kushteve të .motit, në koordinim me organizatorët

Kriteret: Subjekti ofertues duhet të jetë i regjistruar në RSH në fushën e shërbimeve me paragliding. Ai duhet të ketë pajisje të certifikuara dhe pilotë të licencuar. Kompania duhet të ketë së paku 3 vjet përvojë, dhe pilotët duhet të kenë mbi 5 vjet përvojë individuale.

Ju lutemi dërgoni ofertat tuaja deri më 15.11.2022, ose me telefon në +355042274778 , +355042274777 ose me email në info@eds-foundation.org.

Më poshtë do të gjeni një bashkëngjitje për të plotësuar të dhënat e nevojshme

Ftesë për Oferta​ Fluturimi

Në kuadër të projektit “Tirana Open Air 2022” të financuar nga Kongresi Rinor Kombëtar titulli Tirana European Youth Capital 2022, që zbatohet nga Fondacioni EDS ftojmë të interesuarit të paraqesin ofertat e tyre për shërbimet e mëposhtme që janë të nevojshme për realizimin e projektit. Projekti përfshin fluturime dyshe me trike paragliding, fluturime teke me paraglajd me motor mbi Tiranë, ushqim në natyrë dhe transport të stafit dhe pajisjeve.

Detajet e Shërbimeve të Kërkuara:

 1. Fluturime Dyshe me Trike Paragliding

Kohëzgjatja: Brenda muajit Dhjetor 2022, sipas kushteve atmosferike të fluturimit, në koordinim me organizatorët.

Lloji i Shërbimit: Fluturime dyshe

Sasia: 30

Specifikime Teknike:

Trike paragliding duhet të jetë i pajisur me sisteme sigurie të avancuara. Parashutat dhe pajisjet e tjera duhet të kenë certifikim nga autoritetet relevante të sigurisë ajrore.

Kriteret:

Të jetë i regjistruar në RSH në fushën e shërbimit të fluturimeve me paraglajde.

Të ketë pajisjet dhe pilotët e licencuar dhe certifikuar.

Kompania të ketë të paktën 3 vjet përvojë dhe pilotët mbi 5 vjet përvojë.

 

 1. Fluturime Teke me Paraglajd me Motor mbi Tiranë me Flamurë Promovues

Lloji i Shërbimit: Fluturime teke

Sasia: 30

 

Specifikime Teknike:

Paramotorët duhet të jenë të pajisur me motorë të qëndrueshëm dhe të besueshëm.

Flamujt promovues duhet të jenë të bërë nga materiale që rezistojnë ndaj kushteve atmosferike.

Kriteret:

Të jetë i regjistruar në RSH në fushën e shërbimit të fluturimeve me paraglajde.

Të ketë të gjithë (paramotorë, paraglajde) pajisjet dhe pilotët e licencuar dhe certifikuar.

Kompania të ketë të paktën 3 vjet përvojë dhe pilotët mbi 5 vjet përvojë.

 1. Ushqim – Dreka dhe Darka në Natyrë

Lloji i Shërbimit: Catering

Sasia: 600 vakte

Specifikime Teknike:

Menyja të përfshijë opsione për vegjeterianë dhe vegjetarianë, si dhe opsione pa gluten.

Të gjithë furnitorët e ushqimeve duhet të jenë certifikuar për sigurinë ushqimore.

Detajet:

Ushqimi duhet të jetë i freskët dhe i sapo gatuar, mundësisht të gatuhet në vendin e aktivitetit.

Të përfshihen antipastë, pjata e dytë dhe e tretë, dhe shërbimi në terren.

 1. Transport

Lloji i Shërbimit: Transport stafi dhe pajisjesh

Shërbim

Sasia: 2

Specifikime Teknike:

Transporti duhet të përfshijë mjete të sigurta dhe të pajisura me GPS për monitorimin e vazhdueshëm.

Shoferët duhet të kenë licenca dhe trajnime të vlefshme për transport të sigurt.

Procedura e Paraqitjes së Ofertave:

Ofertat duhet të dërgohen me e-mail ose dorazi deri më datë 01.12.2022.

Kontaktet për paraqitjen e ofertave:

Telefoni: +355 6836843770

E-mail: zanialberta@gmail.com

Adresa: Rr: Luigj Gurakuqi 89/2 kati 11, Tiranë, Shqipëri

Përzgjedhja e Ofertuesit më të mirë:

Ofertuesi do të zgjidhet bazuar në përputhjen më të mirë me kriteret teknike dhe ofertën financiare.

Vlera limit për këtë tender është 2,060,000 (dy milionë e gjashtëdhjetë mijë) Lekë.

Ju faleminderit për interesin tuaj!

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds