“Partneritet me Biznesin” (speed date)

Fondacioni “EDS” pjesemarres ne projektin Shoqëri civile e qëndrueshme=Shoqëri civile
aktive si pjesë e programit për ndërtimin e shërbimeve me pagesë, organizuar nga “Partnerët
Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” mori pjese ne eventin“Prezantim i modeleve të
sipërmarrjeve – Partneritet me Biznesin” (speed date)i cili u organizua ne datën 8 qershor
2018.
Përfaqesuesit morën pjese në takime direkte (speed dating) midis përfaqësuesve te biznesit
të sektorëve te ndryshem si një mundësi njohjeje dhe eksplorimi mbi interesat e përbashkët
të shit-blerjes së produkteve/shërbimeve por edhe drejt orientimit të politikave të
Përgjegjësisë Sociale të Biznesit.Në event moren pjesë përfaqësues nga sektori financiar,
TIK dhe telekomunikacioni, shërbimeve ligjore, hoteleri-turizmit, universitete etj. EDS u
perfaqesua me produktin e krijuar, aplikacionin PILOT.AL ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rtgroup.bikeapp )

Pilot.AL eshte nje aplikacion mobile qe do perdoret per dergimin e paketave te vogla/mesme
ne rrethin e Tiranes me ane te bicikletave. Si rrjedhoje lind nevoja e nje aplikacioni
administrimi per te gjurmuar ciklistet apo dhe klientet per dergesat dhe kerkesat e tyre.

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds