Shqipëria nga ajri – Volumi 2

Fondacioni EDS mbështeti dhe sponsorizoi botimin e volumit të dytë të albumit “Shqipëria nga Ajri”.Ky album shfaq peisazhe të Shqipërisë të cilat meritojnë të njihen dhe të vlerësohen shumë më tepër se deri tani.
Alpet e Shqipërisë, burimet arkeologjike dhe kulturore si dhe plazhet tërheqëse të vendit tonë janë paraqitur më së miri në këtë përmbledhje.

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds