Tryeza e rrumbullakët mbi aksesin në të drejtat ligjore dhe sociale të grupeve në nevojë

Fondacioni EDS organizoi më datë 16.03.2012, në sallën e konferencave të fondacionit EDS tryezën e rrumbullakët mbi aksesin në të drejtat ligjore dhe sociale të grupeve në nevojë. Në këtë tryezë morrën pjesë përfaqësues të shoqatave të ndryshme lokale si dhe grupet në nevojë.

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds