Tryeza e rrumbullakët mbi aksesin në të drejtat ligjore dhe sociale të grupeve në nevojë

Fondacioni EDS organizoi më datë 16.03.2012, në sallën e konferencave të fondacionit EDS tryezën e rrumbullakët mbi aksesin në të drejtat ligjore dhe sociale të grupeve në nevojë. Në këtë tryezë morrën pjesë përfaqësues të shoqatave të ndryshme lokale si dhe grupet në nevojë.