Festival i Artit në Lekurs

Sponsorizuar EDS Foundation.
Nomadizëm në Art.

Tema e zhvendosjes drejt teritoresh të reja gjeografike dhe intelektuale është nënteksi i kësaj teme. Artistët e sotëm janë “uliksë” modernë. Nëpërmjet mediumeve të ndryshme ato bëjnë një kërkim të vazhdueshëm duke shfaqur vizionin për botën. Raporti i lokales me globalen, raportet etnike në rajonin tonë, paraja, pushteti, erosi, miti janë tematikat e trajtuara nga artistët. Në thelb është një temë që prek identitetin e njeriut dhe vendosmërinë e tij për të qenë në lëvizje dhe lidhje kulturash.

Kohëzgjatia: 27 Gusht – 28 Gusht 2008

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds