Horizonte Te Hapura

Fondacioni EDS organizon ne Date 25/11/2014 ( Marte ) prane Muzeut Kombetare Historik , salla “Unesco” ora 17:00, Konferencen “Horizonte te Hapura” Edicioni I
Tema : Programimi dhe Teknologjia Informacionit.
Konferenca eshte e konceptuar dhe e menduar si Platforme “Start up” –esh edhe pse jo nje hapesire ku prezantohen nisma non-profit ne kuadrin e pergjegjshmerise sociale te bisnesit te cilat duan te japin nje vlere te shtuar gjithe komunitetit.
Nisma Code.org ( Programimi )
Fondacioni EDS tashme prej me shume se 1 muaji ka nisur te aplikoje prane shkollave 9 – vjecare dhe te mesme ne gjithe territorin e Republikes se Shqiperise, ne formen e kurrikules shtese ne oren e informatikes, nismen globale mbi lenden e programimit “Code.org“.
Cfare bejme konkretisht?
Praktikisht, duke bere force ne Data-Base tone online www.bankaekohes.org, po perdorim kohen e Inxhiniereve Elektronike/IT Profesioniste duke dhene 1 ore mesimi ( 120 min ) programimi ne laboratoret e informatikes prane shkollave.
Code.org
Nisma globale Code.org eshte themeluar ne 2013 ne Sillycon Valley, Kalifornia SHBA nga Hardi Partovi (CEO DropBox) dhe mbeshtetet fuqimisht nga Bill Gates (Chairman Melinda & Bill Gate’s Foundation), Mark Zuckberg ( CEO Facebook ), Barack Obama (President SHBA) e shume te tjere.
“Kjo nisme ka si qellim te loboje per te bere pjese te kurrikulave arsimore ne gjithe ciklin arsimor parauniversitare lenden e PROGRAMIMIT”
Nxenesit te zhvillojne Programimin , sic zhvillojne lendet e tjera Matematiken, Historine, Letersine ne menyre qe te gjithe te kene nje formim bazik dhe mesatar mbi programimin per te zhvilluar ne menyre potenciale kete shkence tek i gjithe komuniteti.
Ne Konference pervec Code.org do prezantohen edhe 5 Bisnese Sociale “ Start-Up” te cilat, thene me thjesht , pervec rezultatit te fitimit mbi sherbimet e ofruara synojne te japin nje vlere te shtuar edhe komunitetit. Duke dhene nje sherbim/produkte qe mungonte ne treg ose I njejti produkte/sherbim me nje kosto me te perballushme dhe cilesi me te larte.
Kryesisht jane Faqe web ( URL ) te cilat te gjithe aktivitetin e tyre do e zhvillojne online dhe tregu I tyre do jete globale.

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds