Ndërgjegjësimi i rinisë për SST

Fondacioni EDS përfundoi projektin Ndërgjegjësimi i Rinisë për Sëmundjet Seksualisht të Transmetueshme. Fushata ndërgjegjësuese u finalizuar me një donacion preservativësh dhe makinetash për shpërndarjen e tyre.

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds