Muzikantica

Projekt i Fondacionit EDSDrejtor Artistik: Zhani Ciko
15 Prill 2005, pranë Teatrit të Operas dhe Baletit

Koncerti “Muzicantica” i cili është një përmbledhje e kompozimeve të periudhës së Rilindjes, u organizua në kuadër të Koncerteve të Integrimit sipas programit të mëposhtëm:

Akti i Parë
G.B. Fontana (1630)
Sonata e tretë për flaut
Pietro Paolo Raimondi (1601)
G.G Kapsberger (c.1575-1661)
Toccata
J.Van Eyck (c. 1590-1657)
Brevade in flute solo for “Der Fluyten Lust hof”
G.PH. Teleman (1681 – 1767)
Trio sonata per flauto dolce, clavicembalo obbligato e basso continuo in Sib M from ” Music Exercises ” dolce-vivace-sicilana-allegro

Akti i dytë
J.S.Bach (1685-1750)
Trio sonata in Fa M per flauto e clavicembalo concertato
From trio sonata in DOM for organo
Allegro-largo-allegro
G.F.Haendel (1685-1759)
Suite in Sol minor per clavicembalo
Ouverture-andante-allegro-sarabande-gigue-passacaille
B.Marcello (1686-1739)
Sonata Op 2 Nr 12 FA M per flautor basso continuo
Adagio-minuet allegro-gavolta allegro-largo-ciccona allegro
Girgio Matteoli
Flauto dolce rinascimentale e barocco
Paolo Cherici,
Tiorba, arciliuto
Jusuf Beshiri
clavicembalo

rejarlitet kalimtar

Days
Hours
Minutes
Seconds